Ser-col 2018-07-22T21:10:20+02:00

Serum verzamelmethode

Ser-Col is zo makkelijk in gebruik dat patiënten zelf bloed kunnen verzamelen met een vingerprik. Patiënten kunnen dit thuis of op het werk uitvoeren wanneer het hun uitkomt. Er is geen ziekenhuis-, dokters- of laboratoriumbezoek meer nodig: Ser-Col kan per post naar het laboratorium verstuurd worden. Ser-Col heeft de unieke eigenschap dat het de bloedcellen scheidt van het serum binnen een minuut na het verzamelen van een paar druppels bloed. De meeste parameters in serum zijn maanden stabiel met Ser-Col ongeacht de bewaartemperatuur. Ser-Col is er in 2 varianten: Ser-Col plastic, een ergonomisch device dat prettig in de hand ligt tijdens de bloedafname en Ser-Col storage een kartonnen device dat na gebruik (capillair bloed uit een vingerprik of veneus bloed overgebracht van een vacuümbuis op de Ser-Col) bij kamertemperatuur kan worden opgeslagen.


Afvalreductie

 Hem-Col ®

 Ser-Col ®

 24hU-Col ®

 DNA-Col ®